Vad säger forskningen om lycka i parrelationer?


 

Forskas görs det på en himla massa områden, så även inom kärleksrelationer. Som med all forskning behöver man ta det med en viss nypa salt; allt stämmer inte för alla. Men att öppna upp för olika erfarenheter och lärdomar som inspiration till det egna förhållandet kan vara ett spännande förhållningssätt.

Chansen ökar att ni får en kärleksfull relation om ni lägger ner tid på varandra.

Chansen ökar att ni får en kärleksfull relation om ni lägger ner tid på och med varandra.

En viktig faktor som återkommer i många studier är att par som aktivt satsar tid och energi på varandra också har större chans att bli nöjda i sin relation, jämfört med andra par. Exempelvis gör man saker ihop, tar sig tid till viktiga samtal och kanske går utvecklingskurser tillsammans. PREP-kursen (vår friskvårdskurs för parrelationer) bygger exempelvis på långvarig internationell forskning om vad som får par att trivas och vilja fortsätta ihop – och motsatt.

Långtidsstudier visar att skilsmässofrekvensen har mer än halverats för par som har gått denna kommunikationskurs, jämfört med andra par.

Hur vill du ha det i din relation?