Ytterligare datum för parkurser


Parkurser på Herresta Lada

Parkurser på Herresta Lada

Normalt håller vi parkurs i kommunikation (PREP) en gång per termin. Vid stort intresse kan vi utöka antalet tillfällen. Anmäl därför gärna ert intresse till oss, om utlagda kurser är fullbokade!

Hösten 2020 kommer vi även att hålla PREP parkurs följande datum:
14-15 november 2020 (helgkurs med möjlighet till övernattning).

Vårens datum (2021) är ännu ej bestämda.

För mer information se tidigare kursdatum.